Term Dates 2020

Semester 1
Semester 2
Term 1 Mon 3 February – Thu 9 April Term 3 Mon 20 July – Fri 25 September
Break Fri 10 April – Mon 27 April Break Sat 26 Sep – Sun 11 Oct
Term 2 Tues 28 April – Fri 3 July Term 4 Monday 12 Oct – Thu 17 December
Break Sat 4 July – Sun 19 July Break Fri 18 Dec – Mon 3 Feb

School Development Days 2020

Term 2 Tuesday 28th April 

Term 3 Monday 24th August

Term 4 Monday 12th October & Friday 18th December